Objednávka servisu online

UPOZORNENIE! V tejto objednávke môžete zadať Vami požadovaný termín objednania sa na servis. Pamätajte však, že Vami požadovaný termín nie je pre nás záväzný, a musíme Vám ho potvrdiť, keďže na rovnaký dátum a čas sa mohol objednať už niekto pred Vami. Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame kontaktovať našich prijímacích technikov telefonicky. Ďakujeme za porozumenie.

Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné

Vyberte dátum

Pole je povinné

Zvoľte čas

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné

Pole je povinné
Pole je povinné

Pole je povinné
Právne podmienky
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou ELA CAR s.r.o., IČO: 36220329, Bratislavská 7124/153, 921 01 Piešťany a spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o., IČO: 357 36 003, Einsteinova ulica č. 24, 851 01 Bratislava, ako prevádzkovateľmi, na účely zaradenia do informačného systému ponúkania výrobkov a služieb, uskutočňovania prieskumov a rozvoja starostlivosti o zákazníka, a to až do odvolania súhlasu alebo do skončenia účelu spracovania. V rozsahu a na uvedené účely je prevádzkovateľ oprávnený sprístupňovať tieto osobné údaje svojim zmluvným partnerom v rámci autorizovanej siete predajní a servisov RENAULT a DACIA a tiež v rámci skupiny Renault, a to aj mimo územia Slovenskej republiky, a tiež kontaktovať ma prostredníctvom všetkých prostriedkov komunikácie, najmä adresným listom, ponukovým katalógom, telefónom, faxom a elektronickou poštou. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a úplné a bol som oboznámený so svojím právom prístupu k osobným údajom, právom na ich opravu, ako aj s ďalšími právami podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným oznámením (bližšie informácie na www.renault.sk a www.dacia.sk v sekcii Právne informácie).
Predáváme vozidlá značiek
Renault Helios Dacia Helios